Image
Laura Rømcke og Jacob Marcus Monrad karikert i vittighetsbladet Vikingen
Dato
oktober 1884

Denne oktoberkvelden klokken ni inviterer Det Norske Studentersamfund i Kristiania til debatt om "Kvindens Stilling i Samfundet". Som representanter for det nye fenomenet kvinnelige studenter blir foreningen Skuld høytidelig invitert. Dette er første gang kvinner til til stede i Studentersamfundet.

Fra Universitetet stiller professorene Marcus Jacob Conrad og Fredinand Lochmann. De går begge sterkt imot at kvinner skal få utdannelse. Stillsittende akademiske studier vil skade kvinnens nerver og hjerne og de risikerer å miste sin kvinnelighet, hevder de fra talerstolen.

Disse argumentene opprører kvinnene i delegasjonen fra Skuld. Laura Rømcke er den første som tar ordet. Slik blir hun den første kvinne som blir invitert til talerstolen i en offentlig norsk debatt.

Kvinnesakspioner Aasta Hansteen tar ordet etter henne.  Også Gina Krog går på talerstolen.

Hansteen har riktignok holdt en rekke foredrag på eget initivativ om kvinnens stilling i samfunnet og religionens betydning, men det begynner å bli noen år siden nå, og hun er blitt behandlet nærmest som en sirkusartist.

Fra talerstole spør Rømcke: Hva er kvinnelighet? Ingen har klart å forklare henne hva det egentlig innebærer, for henne virker det som om kvinnelighet først og fremst består i å mangle en del av de heldige egenskapene som kunnskap gir. Hun forbinder det med å tvinges til å holde seg til tradisjonelle kvinnelige sysler i den private sfæren, og å tie stille i offentligheten, sier hun.

Dette temaet har foreningen Skuld hatt oppe allerede på stt første medlemsmøte. Den gangen gikk Rømcke enda lenger i sin konklusjon: Enhver kvinnes mål bør være å bli kvitt sin kvinnelighet så raskt som mulig. Det skal bli deilig å leve den dagen da dette begrepet er blitt gammeldags, hevdet hun den gangen.

Møtet vekker stor oppsikt. Rømcke og Krog blir kritisert og hånet i pressen; Rømcke blir blant annet ironisk omtalt som "Frk. Strømpe".

Men foreningen Skuld vokser. Snart er de 24 medlemmer, de nye medlemmene er stort sett ugifte yrkeskvinner og kvinner gift med radikale ektemenn som jobber i pressen, eller er poltikere i det nystartede partiet Venstre.

Blant de nye medlemmene er Amalie Skrams venninner Mathilde Schjøtt og Margrethe Vullum. Og når de får behov for større lokaler, er det Amalie Skrams danske venninne Pauline Thaulow, som kalles Pylle blant venner, som låner ut loftet over sin det tidligere ærverdige Løveapoteket i Storgaten 21. Apoteket til den rike Thaulowfamilien er blitt omgjort til den folkelige ølhallen Løven nå, her er det langbord, og det serveres husmannskost. Her vanker arbeidere, kunstnere og bohemer.

På loftet er det imidlertid mer spasommelig innredet. Her sitter kvinnene i Skuld på trekasser dekket med tøystykker. De har bare èn lampe som lyser opp det lille området der de sitter og diskuterer.

Sted
Bilder
Image
Laura Rømcke
Image
I Adresseavisen om debatte i Det norske Studentersamfund i Kristiania om kvinnens stilling
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Breen, M. (2018). Kvinnekamp : foreningen Skuld : norges første bøllekurs. Oslo: Nasjonalbiblioteket. s. 21--27.