Dato
14 februar 1886

Henrik Ibsen skriver til grev Carl Snoilsky, som han graff i Molde i \sommer. Han skriver om hvordan han slett ikke kan like bergenseren Lorentz Dieterichson, som også var i Molde, og som Ibsen var en del sammen med. Ibsen skriver at han denne sommeren gradvis avdekket at Dieterichson er en mann preget av "sindets og tankens smålighed, en karakterens afkræftelse, en elendig hensyntagen til andre menneskers domme og meninger". Dieterichson er rett og slett en slapp natur, mener Ibsen. Og derfor har han også vært med å sørge for at han blir avsatt som leder av den norske studenterforeningen.

Ibsen forteller også i brevet at han er i gang med arbeidet med Rosmersholm. De første notatene til stykket stammer fra i fjor vinter, men opplevelsene og inntrykkene fra gjensynet med Norge i sommer skal vise seg å få stor betydning for den videre utformingen. Han skriver:
"Jeg på min side er også fuldt optaget af et nyt skuespil, som jeg længe har havt i tankerne og som jeg gjorde nøjagtigere studier til under rejsen i Norge isommer."

Grev Snoilsky, som i Ibsens øyne et sant "adelsmenneske" - skal siden av mange forskere anses for å være hovedmodellen for Johannes Rosmer i stykket.

Den opprinnelige tittelen til Rosmersholm er  "Hvide heste". I en opptegnelse som sannsynligvis stammer fra årsskiftet 1885/86, har Ibsen skrevet:

«Hvide heste.

Han, den fine fornemme natur, som er slået om til et frisindet synspunkt og som alle hans tidligere venner og bekendte har trukket sig tilbake fra. Enkemand; har været ulykkelig gift med en tungsindig halvt sindssyg kone, som til slut druknede sig. Hun, hans to døttres opdragerinde, frigjort, varmblodig, noget hensynsløs men under en fin form. Betragtes af omgivelserne som husets onde ånd; er genstand for mistyding og bagvaskelse."

Ibsen skal komme til å skrive tre utkast av stykket før han blir fornøyd. Det første utkastet - han daterer det ikke - når kun et stykke ut i første akt. Et andre utkast kommer til å bli påbegynt 25. mai, men lagt til side i midten av juni. Da vil han være kommet et stykke ut i tredje akt.
Tredjeutkastet - tittelen er nå endret til Rosmersholm - kommer til å bære følgende dateringer:

1. akt: 15. juni -- 28. juni

2. akt: 1. juli -- 12. juli

3. akt: 15. juli -- 24. juli

4. akt: 26. jul -- 14. august

Korrekturlest?
Nei