Dato
september 1886

Hans Jæger holder talen Min Forsvarstale i Højesteret. Han er en lærd mann, og benytter anledningen til å komme med en omfattende politisk analyse av samfunnsforholdene, til støtte for anarkismen.

Her er noe av det han sier:

«Og ved hjælp af dette store levende billede, som altsaa viser os hele denne generations liv, saaledes som det er blet til, og saaledes som det i kraft af denne sin tilblivelse er kommen til at arte sig, ved hjælp af dette store levende billede faar vi den oversigt over denne generations liv, at vi kan sige til os selv: de og de almene forhold har under denne generations liv overalt vist sig at øve en gavnlig indflydelse paa individernes udvikling, det er lykkebringende magter, dem maa vi beholde; de og de almene forhold derimod har under denne generations liv overalt vist sig at øve en skadelig indflydelse paa individernes ud vikling, det er ulykkebringende magter, dem maa vi se til at bli kvit; og de og de almene forhold har under denne generations liv, under de omstændigheder vist sig at virke til gavn, under de omstændigheder til skade for individernes udvikling - dem maa vi altsaa om forme og begrænse, saaledes at de udelukkende kommer til at virke til gavn. Og dermed har vi altsaa skaffet os den oversigt over udviklingens vej, at vi kan si til os selv: her i udviklingen staar vi; did er det vi skal hen, det er maalet.»

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei