Fra dato

Til dato

 • Laura Munch, Edvards yngre søster, begynner på Ragna Nielsens middelskole. Den ligger i gården ved siden av den gården Amalie bodde i Kristiania for noen år siden. Laura skal komme til å bli en dyktig elev faglig sett, men får det for seg at hun har fusket til eksamen. Det skaper mange problemer for henne. Hun insiterer blant annet på å gå opp til middelskoleeksamen tre ganger, uten å klare å overbevise seg selv om at alt har gått riktig for seg. Det blir en god del korrespondanse mellom Ragna Nielsen og familien på grunn av dette. Tante Karen syns det er pinlig.

 • Camille Claudel returnerer til Paris etter en lang sommer på besøk hos venner i England. Hun skriver til sin venninne Jessie at hun gråt hele veien hjem. De to venninnene har en avtale om å tenke på hverandre klokken åtte om kvelden den første i hver måned. De skal tenke på en vakker kveldstur de har tatt sammen, i måneskinn og med mørke båter på vannet.

 • Oda Krohg (Otthilia Engelhart) debuterer på Høstutstillingen med bildene Ved Christianafjorden og Gutten min.

 • Hans Jæger holder talen Min Forsvarstale i Højesteret. Han er en lærd mann, og benytter anledningen til å komme med en omfattende politisk analyse av samfunnsforholdene, til støtte for anarkismen.

  Her er noe av det han sier:

 • I dag blir i det i Bern besluttet at litterære og kunstneriske verk som er hjemmehørende i et av de landene som har sluttet seg til det som nå blir kalt Bernunionen, skal ha den samme beskyttelsen som dette annet land gir sine egne borgeres verk. Dette blir kalt prinsippet om nasjonal behandling.

  Dette kommer etter hvert for eksempel til å bety at norske verk vernes i Frankrike helt på linje med franske verk, og franske verk vernes i Norge som om de var norske. Og dette får store konsekvenser for forfatterøkonomi og forlagsvirksomhet.

 • Kitty Kielland skriver til Asta Lie om hvordan hun har vært til stede på et møte på Sagathun folkehøyskole på Hamar og hørt Viggo Ullmanns rolige og overbevisende stemme snakke om kvinnesaken.

  De har sittet rundt peisen på foklehøyskolen, den er drevet i gundtvigansk kristen ånd, men ikledt norsk nasjonal drakt. Den kombinerer troen med åpenhet og søken etter å orientere seg i den nye tiden. Viggo Ullmann er Vilhelmine Ullmanns sønn, Ragna Nielsens bror, og Venstre-mann på Stortinget.

 • Frits Thaulow og Ingeborgs separasjonstid er endelig over. Frits gifter seg umiddelbart med sin Alexandra Lasson, mens Ingeborg skal komme til å nøle i enda et år med å gifte seg med Edvard Brandes. Edvard har ellers deltatt friskt i sedelighetsdebatten med holdningen "Jeg tror på det rene i fleng, som det eneste naturlige", slik han skriver i et brev til Erik Skrams venn J.P. Jacobsen.

 • Camilla Collett skriver brev til Amalie Skram.

 • Knut Hamsun er i Chicago. Han er på jakt etter jobb, men det er ikke så lett, han håper på en stilling som trikkekonduktør, men i mellomtiden jobber han med veiarbeid midt i Chicagos gater.

  I går var hans første arbeidsdag, det er hardt arbeid, mye hardere enn gårdsarbeid, de er en 5-600 mann, han løfter sement og jern, sementen er verst, den angriper øynene hans.

 • Friedrich Nietzsche skriver i et brev til sin venninne Malwida von Meysenbug om boken Hinsides godt og ondt, som nå er under utgivelse: «Om forlatelse! De skal ikke lese noe av den, enda mindre fortelle meg om Deres inntrykk. La oss anta at den bør leses henimot år 2000.»

 • Victoria Benedictsson ankommer København og treffer der sin venn og kollega Axel Lundegård. De diskuterer det Lundegård kaller "judekotteriet". Han mener at dersom Victoria bare viser seg dyktig nok i sitt arbeid, vil brødrene Brandes nok vise henne aktelse. Hun beundrer Georg Brandes enormt, han har vært hennes ledestjerne -- men Edvard forakter hun. Senere på dagen treffer Lundegård Georg Brandes og Sophus Schandorph på kafeen Aporta. De deler en flaske vin. Georg lover at han skal besøke Victoria om et par dager.

 • Victoria Benedictsson gjør alt klart for sitt første møte med Georg Brandes på sitt hotellrom. Hun kjøper en kinesisk parasoll, røde og kremgule roser og et vakkert skrivesett. Hun bytter også hotell for å få et rom med røde plysjmøbler. Det er viktig å gjøre et godt inntrykk på den store Brandes, som hun beundrer enormt.

  Hun er dessverre svært forkjølet.