Dato
9 september 1886

I dag blir i det i Bern besluttet at litterære og kunstneriske verk som er hjemmehørende i et av de landene som har sluttet seg til det som nå blir kalt Bernunionen, skal ha den samme beskyttelsen som dette annet land gir sine egne borgeres verk. Dette blir kalt prinsippet om nasjonal behandling.

Dette kommer etter hvert for eksempel til å bety at norske verk vernes i Frankrike helt på linje med franske verk, og franske verk vernes i Norge som om de var norske. Og dette får store konsekvenser for forfatterøkonomi og forlagsvirksomhet.

Bernkonvensjonen fastsetter dessuten en rekke minimumsrettigheter som et verk hjemmehørende i et unionsland skal ha i alle andre unionsland, selv om disse landene ikke verner sine egne verk så godt. Det vil etter hvert vise seg at for å unngå at egne verk vernes dårligere enn utenlandske, kommer de ulike landene som har sluttet seg til konvensjonen, til å bringe sin interne lovgivning opp på det nivået som Bernkonvensjonen krever.

 

 

Sted
Korrekturlest?
Nei