Image
Krohg, C. (1887). Albertine i Politilægens Venteværelse.
Dato
11 mars 1887

Christian Krohg stiller ut sitt store maleri Albertine i Politilægens Venteværelse i Kristiania. Deretter sendes bildet til Stockholm, Malmö, Göteborg, Kristiansand, Bergen, Trondhjem og København.

Maleriet er en illustrasjon til hans romanen Albertine, som kom ut i fjor og ble beslagtlagt av politiet rett etter utgivelsen. Den handler om en ung jente fra fattige kår i Kristiania, en sypike, som gjennom ulykkelige tildragelser blir ført inn i prostitusjonen.

Motivet viser Albertine som med nedvent og kuet blikk er i ferd med å bli ført inn til politilegen, som kan utføre en nedverdigende og pålagt underlivsundersøkelse for å sjekke om hun har pådratt seg en underlivssykdom.

Rundt henne står en flokk av spottende og nysgjerrige kvinner, tydelig prostituerte, med utspjåkede klær og store hatter. Albertine selv er enkelt kledd, som en bondejente.I arbeidet med maleriet har Christian Krohg benyttet seg av fotografi, og han har selv stått fotografisk modell for politikonstabelen. 

Etter bruduljene i Kristiania reiser Christian til Paris i mai. Der kommer han til å bli ut juni måned.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Krohg, C. (1887). Albertine i Politilægens Venteværelse. Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.
https://no.wikipedia.org/wiki/Albertine_(roman)#/media/File:Christian_Krogh-Albertine_i_politil%C3%A6gens_ventev%C3%A6relse2.jpg og

Thue, O., Krohg, C., & Berg, K. (1997). Christian Krohg. Oslo: Aschehoug.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008071800002