Image
Kitty Kielland
Dato
15 november 1887

Kitty Kielland skriver nok et innlegg i sedelighetsdebatten som raser for tiden. Hun syns ikke kvinnene skal tie om sin egen kjønnsdrift. Siviliserte menn burde få vite av kvinnene selv at de ikke er kjønnsløse vesner. Oppdragelsen av jenter må endres, og det må også forholdene mellom kvinner seg imellom, mener hun.

Når både kvinner og menn angriper henne for å ytre så dristige ting, minner hun om hvor mye uvitenhet og fortielse som hersker på dette området. Foreldre innpoder i unge jenter at lengsler og fantasier er noe åndelig, og slik blir jentene redde for alt som har å gjøre med kjønnsdriften. Personlig selvstendighet og arbeid er ikke nok, og det er ikke riktig å dele kvinner i to kategorier, de selvstendige, ugifte, og de gifte.

Man begynner å merke at kvinner flykter inn i arbeidet, men den tørrheten som disse kvinnene blir beskyldt for, er egentlig et uttrykk for tilbaketrengt varme, hevder hun.

Men i et privat brev til Vilhelmine Ullmann klager Kitty over at hun selv føler seg som en tørr raritet, i utakt med naturen. Hun er ugift,

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lorenz, A. (2014). Fra de frimodiges leir : Ragna Nielsen, født Ullmann: skolearkitekt og kvinnereformator. Oslo, Aschehoug s. 198