Fra dato

Til dato

  • Paul Gauguin opplever endelig at en kritiker skriver anerkjennende om ham i et fransk kunsttidsskrift: Felix Feneon skriver i en samleomtale i La Revue Independante av bilder i Theo van Goghs kunstsamling at det er verdt å merke seg denne nye kunstneren Gauguin. En egen utstilling av hans bilder vil kunne vise hvilken kraftfull og enestående kunstner han er, skriver han.

    Men det skal ennå gå et år før bildet blir solgt.

  • Erik Skram skriver en lang og omfattende oversiktartikkel om ny skandinavisk litteratur i tidsskriftet Tilskueren i København. Den er et forsøk på å gripe hva det er som foregår på det litterære feltet for tiden, og sier mye om hans litteratursyn.

    Det som trengs, er fri, modige diktere som skriver om farlige emner, mener han. Og det er bedre miljø for slikt i Norge enn i Danmark. Han skriver blant annet om sine venner Hans Jæger, Christian Krohg, den unge nordmannen Nils Collett Vogt, Jonas Lie og Alexander Kielland.

  • Christian Krohg maler denne våren et portrett av Oda på Hvitsten, der hennes familie har sitt sommersted. På bildet har Oda hendene i siden, hun ler mot ham, kjolelivet er lysende rødt, hun har en bløt hatt på hodet, som en slags glorie. Krohg maler bildet utendørs, og holder det først innelåst i et skap på Rammebråten, som sommerstedet heter, for at Hans Jæger ikke skal få se det.

    Edvard Munch skal siden komme til å bruke dette portrettet av Oda som forelegg for sitt portrett av henne i raderingen "Kristianiabohemen" i 1895.