Image
Oda Krohg 1888
Dato
mai 1888

Christian Krohg maler denne våren et portrett av Oda på Hvitsten, der hennes familie har sitt sommersted. På bildet har Oda hendene i siden, hun ler mot ham, kjolelivet er lysende rødt, hun har en bløt hatt på hodet, som en slags glorie. Krohg maler bildet utendørs, og holder det først innelåst i et skap på Rammebråten, som sommerstedet heter, for at Hans Jæger ikke skal få se det.

Edvard Munch skal siden komme til å bruke dette portrettet av Oda som forelegg for sitt portrett av henne i raderingen "Kristianiabohemen" i 1895.

Krohg føler at forholdet til Oda begynner å bli problematisk nå, og i slutten av måneden reiser han til København. Og Oda selv har det heller ikke så enkelt: For en stund siden har hennes ektemann Jørgen Engelharts tanter forsøkt å få de eldste barna hennes tatt fra henne. Hennes far Christian Lasson kom imidlertid resolutt sin datter til unnsetning, og i en periode søker hun beskyttelse i barndomshjemmet Løkken i Grønnegade 13.

Men der er det ikke adgang for Christian Krohg, for regjeringsadvokaten vil ikke vite noe av Odas forhold til denne skandaliserte bohemen. Hun er fremdeles gift med Engelhart, som motsetter seg skilsmisse.

Bortsett fra disse ukene i mai skal Christian komme til å oppholde seg i København i fem måneder. Her vanker han i en krets av danske og norske forfattere og kunstnere, blant dem Erik og Amalie Skram, som han ofte besøker, og den unge Nils Collett Vogt.

Vogt skal siden komme til å fortelle at Krohg sjelden snakker om noe annet enn Hans Jæger, og at han ofte har med seg boken Fra Kristiania-Bohêmen når han går i selskaper. Ved desserten leser han så opp et kapittel. Han råder den unge Vogt strengt til å skrive om sitt eget liv. Versene hans har jo ikke noe med tiden å gjøre, mener Krohg. 

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Thue, O., et al. (1997). Christian Krohg. Oslo, Aschehoug. s. 173

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008071800002

og

Krohg, C. (1888). Oda Krohg (pp. Olje på lerret). Nasjonalgalleriet.

https://no.wikipedia.org/wiki/Oda_Krohg#/media/File:Christian_Krohg_-_Portrait_of_the_Painter_Oda_Krohg,_b._Lasson_-_Google_Art_Project.jpg

og

Vogt, N. C. (1968). Fra gutt til mann: et stykke selvbiografi. Oslo: Aschehoug.

http://www.nb.no/nbsok/nb/6f5ed70e013d3718d994fb53acdc8e11.nbdigital?lang=no#205