Dato
11 august 1889

Hans Jæger skriver et brev til Oda Krohg fra Paris og trygler om å få tilbake brevene han har skrevet til henne da han satt i fengsel og sonet dommen for Fra Kristiania-Bohemen. Han trenger dem til den store boken som han skriver på. Hun skal få dem tilbake så snart han har skrevet dem av, forsikrer ham.

Det er svært vanskelig for ham å skrive nå som hun har erklært at hun ikke er glad i ham lenger, men han har likevel et lite håp om at han kanskje få ferdig den store boken sin. Det har gått et år siden de to har snakket med hvernadre nå. Oda har giftet seg med Christian Krohg.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Jæger, H. (1889). Novelletter. Kristiania: H. Jæger.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok s. 117 _2008111312004