Dato
29 mai 1889

 I Kristiania kan man i Aftenposten i dag lese det siste av flere referater fra den omfattende feiringen av Fridtjof Nansen i København, som har vendt tilbake sammen med mannskapet sitt etter å ha gått på ski over Grønland.

Nansen er blitt feiret av danskene som en stor helt, og har blant annet holdt foredrag om ekspedisjonen i den danske Studenterforeningen. Aftenpostens reporter kan fortelle om hvordan Nansen i foredraget har fortalt om livet blant grønlenderne, og «deres Lykke ved den Naturtilstand, hvori de under den danske Styrelse heldig ere holdte.» Ifølge reporteren understreket Nansen at eskimoene «ikke ere og ikke i lange Tider vilde blive istand til at leve med en anden og mere europæisk Udvikling, Frihed, osv. Man har jo desværre set, hvordan det har gaaet andre, lignende Folk under «Kulturens» altfor hurige Paavirkning.» Nansen har gitt uttrykk for at den danske koloniale styrelsen av Grønland har vært svært heldig, og at han håper danskene kommer til å fortsette i samme spor i fremtiden.
Nansen har i det hele tatt holdt en lys tone i foredraget sitt. Kun i humoristiske vendinger har han fortalt om de problemene og savnene som ekspedisjonen hans har lidt. Men han har skildret med stor entusiasme den jubelen han og de andre  deltakerne i ekspedisjonen følte da de endelig nådde frem til vestkysten av Grønland, «hvor de havde følte «Fædrelandskjærligheden» til Fjeld og Skov og Sten og Mos saa henrykkende kraftig som ingenlunde før; hvor de havde kastet sig på Maven for at suge Vand - rigtigt, virkeligt Vand!  -- op af en Indsjø, saa de helt fylte sig dermed hvor de havde kundet tilfrædsstille sin Appetit, efter at de saa længe havde maattet spare paa Maden og i sine konsentrerde Fødemidler vel havde fundet Næring nok, men ikke Mættelse ved Mavens Fyldning.» Tobakk eller snus hadde de ikke hatt, kunne Nansen fortelle; de hadde måttet nøye seg med å røyke eller tygge tjæret tauverk

I foredraget har Nansen også gått hardt ut mot spriten, kan Aftenpostens reporter fortelle. Tidligere har man ment at spriten har vært både nyttig og nødvendig på slike ekspedisjoner, men Nansen har med styrke hevdet at dersom hans egen ekspedisjon hadde benyttet seg av sprit underveis, hadde de aldri nådd frem til vestkysten.
Etter foredraget og etterfølgende festligheter gikk Nansen om bord i det festpyntede dampskipet M/S Melchior. I havnen ved Tollboden hadde det møtt frem en stor folkemengde, til tross for det øsende regnværet. Så seilte han avgårde til Kristiania. Og jubelen her i byen erpkommer på ingen måte til å bli mindre enn den var i den danske hovedstaden.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nansen-Expeditionen i Kjøbenhavn. (1889). Aftenposten. 

https://eavis.aftenposten.no/aftenposten/29849/