Dato
19 november 1889

Henrik Ibsen skriver et brev til Emilie Bardach og vedlegger et nytt bilde av seg selv, og en biografisk bok om ham som nettopp er kommet ut. Den vil han at hun skal lese. Det ser ut til å ha løsnet med skrivingen nå. Han understreker at han er i gang med et nytt stykke, og at det aldri har vært snakk om at han kan gå inn i noen omfattende brevveksling med Emilie. Men noen ganger kan virkeligheten være bedre enn diktningen, skriver han.

I notatboken sin har han i løpet av oktober begynt å gjøre noen opptegnelser. Og etter hvert skal det bli et stor materiale av notater og arbeidsmanuskripter. Det skal imidlertid komme til å ta tid før arbeidet begynner å skyte fart; helt frem til juni skal ha komme til å holde på med planer og mer og mindre løse utkast.

Korrekturlest?
Nei
Kilde