Dato
juni 1890

Arne Garborg utgir artikkelen Den idealistiske reaksjon - Ny-idealismen i Samtiden. Han er nettopp tilbake fra Tyskland, der det han kaller nyidealitsisk strømdrag er i ferd med å avløse naturalismen, i alle fall som litterær mote.

Garborg vil gi det norske publikum sjansen til å følge med på hva som skjer. Samtidig viser andre brev han skriver om saken for tiden at han ikke er like imponert over alt som blir utgitt i denne nye bølgen.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Lunden, E. (2008). Modernisme eller litterær populisme?: eit essay om Arne Garborg og Knut Hamsun. Oslo, Aschehoug. s.