Dato
15 november 1890

Hans Jæger skriver brev til Oda Krohg. Dette er det eneste av hans brev til henne som blir bevart for ettertiden i som virkelig brev, ikke bare gjengitt i hans bøker. I brevet erklærer han sin kjærlighet og sin ulykke. Brevet handler likevel mest om romanprosjektet han vil virkeliggjøre. Boken skal være hans skrik, i den vil ha tømme ut alle sine redsler, skriver han.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Wichstrøm, A. (1988). Oda Krohg: et kunstnerliv. [Oslo], Gyldendal. s.28 (Fins i Universitetsbiblioteket, ms fol. 3228)