Fra dato

Til dato

  • Herman Bang er innlagt på Kommunehospitalet i Københavns sjette avdeling noen måneder denne vinteren. I likhet med Amalie, skal han komme til å skrive en roman om livet på sykehuset, en stille hyllest til de trofaste og dyktige sykepleierskene.

  • Walt Whitman er en syk og gammel mann på 72 år som får lungebetennelse. Han skriver på dødssengversjonen av Leaves of Grass.

  • Edvard Munch arbeider med malerier fra Casino og Kysset. Han arbeider også med notater og skisser til temaer til Livsfrisen, som Vampyr, Desperasjon og Sjalusi.

  • Arne Garborg er på Kolbotten Det er kaldt, og han og Hulda leser fransk og spiller sjakk. Han skriver brev til Kitty Kielland der han diskuterer hennes kritikk av hans fremstilling av mennenes madonnadyrkelse. Han mener at det dypeste og fineste hos mannen er hans religion for kvinnen. Men denne religionen har svært lett for å slå over i sin motsetning, forakt, hat, råhet, nettopp fordi den er religion. Det er ellers først nå i det det er siste gått opp for ham hva som er forbindelsen mellom kjærlighet og religion.

  • Alexander Kielland utnevnes til borgermester i Stavanger, etter betydelig motstand fra etablissementet.

  • Edvard Munch er blitt tildelt Statens kunstnerstipend for tredje år på rad. Dette får Bjørnstjerne Bjørnson til å skrive et krast innlegg i Dagbladet der han setter spørsmålstegn ved stipendordningen generelt og årets tildeling til Munch spesielt. Munchs svarinnlegg et par uker senere oser av ironi og sarkasme.

  • Frits Thaulow tar Edvard Munch i forsvar i angrepet Bjørnstjerne Bjørnson har gjort i Dagbladet. Han skriver: «Din Protest mot Munchs Stipendium er fremkommet paa Grund af Ubekjendtskap med de faktiske Forhold og paa Grund af Ikkeforstaaelse af hans Kunst.»

    I en lett overbærende tone avfeier han deretter at Munch er syk. Han gjør sitt beste for å overbevise Bjørnson om Munchs kunstneriske begavelse «som ubestridelig gir ham den første Plads blandt de Unge».

  • Edvard Munchs venn Emmanuel Goldstein skriver til ham fra København, der han arbeider med diktene i det som skal bli boken Alruner, som Munch skal illustrere. Han legger ved et korrekturtrykk, og innrømmer at noe av det som Munch sa at de snakket sammen sist gang de traff hverandre, er kommet med i boken. Han fortsetter deres diskusjon om hva poenget er med å lage kunst, og kommer med en varm vennskapserklæring til sin venn. Han skriver: «Du skriver at