Image
Edvard Munch
Dato
11 april 1892

Edvard Munch har nettopp tilbudt sin søster Laura å flytte hjem fra Gaustad Asyl. Hun kan også få flytte på landet en tid, har han foreslått.

Men Laura vil helst bli på Gaustad. I hvert fall noen måneder til, sier hun.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

(1892). Laura Munchs journal. G. sykehus, Arkivet.