Image
Harriet Backer
Dato
1892

Harriet Backer starter malerskole i Kristiania, hvor de fleste betydelige kunstnere av neste generasjon studerer for lengre eller kortere tid.

Hennes korrektur får stor betydning som bindeledd mellom den franske akademiske tradisjonen som hun selv er en del av, og den nye fremgangsmåten som yngre malere senere skal komme til å møte hos Matisse i Paris.

Hun skal komme til å drive malerskolen frem til 1910.

Personer
Sted
Bilder
Image
Harriet Backer
Korrekturlest?
Nei