Image
Nils Kjær, ca 1915
Dato
marsYmai 1892

Nils Kjær er 21 år gammel, og anses for å være nokså stygg av utseende. I Stockholm sitter Maggen Dons, som er guvernante for minister Otto Blehrs barn. Maggen leser Kjærs tekster med forferdelse, og telegraferer til sin venn Vilhelm Krag i Kristiania for å høre hvem denne "N.K." er. Kan han ikke stanses? lurer hun.

Svaret hun får, slik hun erindrer det når hun skriver sine erindringer mange år senere, lyder: "Sies å hete Nils. Kjær, aner ham forøvrig ikke."

Maggen, som er Vilhelmine Ullmanns datterdatter, merker seg navnet Nils Kjær. Om tre år kommer hun til å treffe ham igjen. Og siden kommer de to til å gifte seg, og utgjøre noe av kjernen av en krets kunstnere, kritikere og bohemer i Kristiania.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Kjær, M. (1950). Nils Kjær og hans samtidige : erindringer 1895-1924. Oslo: Gyldendal. s. 7

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2008042800018