Image
Laura Munch malt av broren Edvard Munch
Dato
18 mars 1892

Laura Munch, som er innlagt på Gaustad asyl, har det ikke godt. Hun har flere ganger lagt snø inn på brystet for å få lungetæring, har stukket til seg en foldekniv, og snakket om at hun flere ganger har hatt selvmordstanker, skriver man i journalen hennes.

Men akkurat nå tok hun kniven mest for å skremme, noterer man.

Hun beskrives som rolig og snill, og hun deltar aktivt i arbeidet på asylet. Men hun er lite meddelsom, og hun skammer seg for legene, fordi de har lest alt hun har skrevet.

Når man spør henne om hvordan hun har det, svarer hun ikke. Hun er plaget av en sterk, nervøs skjelving.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

(1892). Laura Munchs journal. G. sykehus, Arkivet.