Image
Heran Bang
Dato
mars 1893

Herman Bang,  som har vært innlagt på Kommunehospitalets sjette avdeling i København for et drøyt år siden, sitter nå i Paris og avslutter romanen Ludvigsbakke, som har sin handling lagt til blant annet dette sykehuset, som Amalie Skram også skal komme til å skrive en roman fra om et års tid.

Han dedikerer romanen til de trofaste sykepleierne som tok seg så godt av ham. Han skriver: «Og ingen Tak, ingen hengiven Erindring synes at binde mer til dem, som lindrede Lidelsen. Det syntes mig at maatte være tungt, og derfor sendes denne Bog derhen, hvor dens Spire blev lagt, med en Tak. Kærlighedsgerninger skrives aldrig i Sandet. Mindet om dem gemmes i menneskelige Hjerter».

Romanen skal komme til å få svært gode kritikker.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Bang, H. (1896). Ludvigsbakke. København, Gyldendal. http://www.gutenberg.org/cache/epub/10829/pg10829-images.html