Dato
3 august 1894

August Strindberg skriver i et brev til en venn hvordan han ikke kan akseptere at kunsten har konvensjoner. Hvorfor skal et musikkstykke slutte i samme toneart som det begynner? Og hvorfor skal man holde seg til harmoniens lover? Hvem har rett til å lage lover for ham? Nytt skal det være! Nytt!

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Strindberg, A., et al. (2011). August Strindbergs samlade verk : 34 : Vivisektioner II. Stockholm, Almqvist & Wiksell. s. 323.