Image
August Strindberg med gitaren 1886
Dato
desember 1894

August Strindberg har suksess med stykket Fadren i Paris.

Han har fulgt prøvene, men er ikke til stede på preimieren. Regissøren Lugné-Poé er en radikal intellektuell som har nært alliert med modernistiske talsmenn fra andre kunstarter, særlig malere: Maximilien Luce, om er pointilist og venn med Signac og Pisarro, Félix Valloton (som lager programmet til premieren) tilhører den avatgardistiske kunstnergruppen Les Nabis.

Forestillingen vises ti ganger og markerer kulminasjonen av en bølge med nordisk eksotisme i Paris, som begynte å vokse frem med André Antoines oppsetning av Ibsens Gengangere i mai 1890. Men nå kjølner interessen for nordisk litteratur og dramatikk betydelig i den franske hovedstaden.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hogemann, A. (2012). Med Strindberg, Hill och Aguéli i Paris. Stockholm, Gidlunds förlag. s. 94