Dato
1894

Auguste Rodin, som nå har arbeidet i tre år med sin statue av dikteren Balzac, opplever at oppdragsgiverne som har bestilt statuen, truer med å ta fra ham oppdraget og gi det til en annen kunstner hvis han ikke snart blir ferdig.

Men Balzac fortsetter å be om utsettelser, og han fjerner seg mer og mer fra en realistisk fremstilling av dikteren, til fordel for en psykologisk fremstilling. Han lager over femti studier før han blir fornøyd. Det er blitt en besettelse for ham å fremstille dikterens Balzacs styrke.

Sted
Korrekturlest?
Nei