Dato
20Y30 april 1895

Sigmund Freud og Joseph Breuer utgir sin bok Studier i hysteri. I forordet understreker de at de på grunn av hensynet til pasientene de har basert sin studie på, som er kvinner fra den østerrikske overklassen som de har truffet i sine respektive privatpraksiser som nerveleger, har måttet utelukke mye materiale som kunne ha vært med på å underbygge deres syn på seksualiteten som kilden til psykiske traumer.

De to forfatterne er av den opfatning at årsaken til hysteriets symptomer ofte er at visse erfaringer og bilder av seksuell karakter blir fortrengt fra bevisstheten, men kommer tilbake som fysiske symptomer og psykens mislykkede forsøk på å "spille scenen på nytt", slik at den kan bli forløst.

De slår fast at hysterikere først og fremst lider av fortrengte minner, reminisenser av en opprinnelig nevrose. Det er dessuten slik, hevder de, at et symptom gjerne dekker over et annet. Og de skjulte symptomene har altså svært ofte et seksuelt innhold.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Bowlby, R. (2004). Never done, never to return. Studies in hysteria. S. F. a. J. Breuer. New York Penguin Books.