Image
Camilla Collett
Dato
1 januar – 12 mars 1895

Clara Tschudi, som er en norsk forfatter, kjent blant annet for sine biografiske skildringer av kjente personligheter, trykker en tekst i det norske tidsskriftet Samtiden om sin venninne Camilla Collett. Her får leserne et sannferdig, men kjærlig portrett av en følsom, stridig, ensom og oppmerksomhetskrevende gammel dame som lever sitt liv på evig reise og bor på triste pensjonatrom.

Clara Tschudi beskriver blant annet den gamle fru Collett slik:

"Med den store begavelses selvbevidsthed veiede hun ret vel, hvad hun havde udrættet. Naar hun hyppigt talte om miskjendelser og forfølgelser, var det ikke frit for, at hun følte en martyrs selvgodhed; hun huskede og gjetog det ofte; at hun fo rlænge siden havde udkastet de tanker, der nu diskuteredes som noget splinter nyt.

Vandrer vi i erindringen om i fru Collets liv, møder vi det aldrig afbrudte strid for kvindesagens seier, den næsten fanatiske kjærlighed til hendes eget kjøn som sjælen i alt, hvad hun har foretaget. I de øde hotelværelser, hun beboede, skjæenkede hun kvindens stilling de lange dages arbejde. Fordybet i grublen over samme sag sled hun sig gjennem ensformige nattetimer, der med al sin stilhed ej formååede at skaffe hende søvn; morgenklokerne fandt henne endnu vaagen og optaget af samme tanker.

(...) Jeg har aldrig kjendt en forfatterinde mere heftig overbevist om sine meningers rigtighed. Men paa den anden side har jeg aldrig kjendt en kvinde, i det private liv mere ængstelig sky for å støde eller fornærme. Hun var den fine dame fra den gamle tid. Hun hadede, afskyede larm og støi; hendes indre sympati heldede mod alt, der var fint og aristokratisk. Nedarevde, smukke former tiltalede hendes skjønhedssans. Hun satte pris på den fornemme verden, skjønt hun ofte indigneredes over de anskuelser, hun hørte udtale der; traf man hende i selskabslivet, kunde man overraskes over, den smidighed som den ellers mangen gang stridbare forkjæperinde her var i stand til at lægge for dagen."

Sted
Korrekturlest?
Nei