Dato
7 januar 1895

August Strindbergs artikkel om kvinnens underlegenhet står på trykk i det franske Revue Blanche. Emnet er delikat og kontroversielt, men føyer seg inn i debatt som allerede et par år har pågått, der filosofen Herbert Spencer og antropologen Cesare Lombroso har deltatt med en form for tilsynelatende vitenskapelighet. Strindberg viser til dem.

Strindbergs kvinnehat er velkjent, og møtes med en viss aksept. Misogyni er utbredt blant 1890-tallets symbolister og okkultister, og Strindberg har forankring i begge leire. Myten om La femme fatale blomstrer, Det er hun som med sin erotiske kraft leder mannen i fordervelsen. Dette kvinnebildet passer også inn i franskmennenes bilde av den svenske villmannen.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hogemann, A. (2012). Med Strindberg, Hill och Aguéli i Paris. Stockholm, Gidlunds förlag. s.97