Dato
24 juli 1895

Sigmund Freud er inne i en svært produktiv periode der han sammenfatter erfaringene fra det kliniske arbeidet sitt med hysteripasientene og de funnene han har gjort under sin egen selvobservasjon.

Han utgir boken Vitsen og dens forhold til det ubevisste, der målet nok en gang er å vise hvordan et vanilg fenomen i dagliglivet først kan forståes når det blir sett i forhold til lystprinsippet, primærprosessen, og dermed til det ubevisste. Han utgir også det verket som ved siden av Drømmetydningen skal komme til å få størst betydning for hele den psykoanalytiske læren, nemlig Tre avhandlinger om seksualteori.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Nei