Dato
14 mai 1896

August Strindberg drømmer en fryktelig drøm om et avskåret hode blir festet på en manns overkropp, slik at han ser ut som en fordrukken skuespiller. Hodet begynner å snakke, og mannen angriper. Strindberg er skrekkslagen.

Drømmen bærer preg av hans redsel for "Popoffsky", navnet han bruker på Dagny Juels mann Stanislaw Przybyszewski, som av Munch er blitt malt med "avskåret" hode.

Strindberg er motløs og mistroisk for tiden. Han mener høyere makter straffer ham.

Det blir stadig vanskeligere å opprettholde visjonen om å være den som er valgt ut til å revolusjonere naturvitenskapen.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Brandell, G. (1950). Strindbergs infernokris. Stockholm, Bonnier. s. 82

og

Cullberg, J. (1994). Skaparkriser : Strindbergs inferno och Dagermans. Stockholm, Natur och kultur.s 36

og

https://litteraturbanken.se/s%C3%B6k?avancerad&forfattare=StrindbergA&fras=popoffsky