Dato
1Y30 mars 1897

Dagny Juel er igjen gravid og reiser hjem til foreldrehjemmet Rolighed. Hennes mann Stanislaw kommer til å følge etter i mai.

Barnet hun bærer kommer til å bli datteren Iwa (Ivi). Fødselen kommer til å bli hard.

Dagny arbeider antagelig med dramaene Ravnegård, Synden og Når solen går ned, og hun skriver en artikkel om Theodor Kittelsens arbeider.

Sted
Korrekturlest?
Nei