Dato
2 oktober 1897

Dagny Juells datter blir født på Kongsvinger. Dagny har bodd hjemme hos sine foreldre på Rolighed siden mars, hennes mann Stanislaw fulgte etter i mai, men reiste tilbake til Berlin i slutten av juni.

Det er en svært hard fødsel, den er nær ved å koste Dagny livet.

Foreldrene vil at datteren skal hete Ivi, men presten går ikke med på dette, og barnet døpes Iwa.

Hun skal komme til å bli en svært gammel kvinne, og dø i Danmark i 1990, som 93-åring.

Sted
Korrekturlest?
Nei