Dato
1898

Arbeiderpartiet får sine første kommunestyrerepresentanter.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Sørensen, Ø. (1984). 1880-årene: 10 år som rystet Norge. Oslo, Universitetsforlaget. s. 121