Dato
15 juli 1901

Dagny Juells barndomshjem Rolighed på Kongsvinger blir leid ut. Dersom leietakeren liker den, vil han kjøpe den.

Etter mannens død for to år siden har Dagnys mor Minda hatt sin nevø, Otto Blehrs sønn, som har en sinnslidelse, boende hos seg på Rolighed.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Norseng, M. K. and H. Bramness (1992). Dagny Juel : kvinnen og myten. Oslo, Gyldendal. s. 201

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2009030200075