Dato
6 juli 1901

I dag kan man lese følgende i lokalavisen på Kongsvinger, Glommendalen, som utkommer to ganger ukentlig, onsdag og lørdag, og regner seg som et "Frisindet Blad for Vinger & Odalens og Solørs Fogderier. Frit Diskussionsblad":

"Forfatteren Stanislaw Przsybyzsewski kommer i den nærmeste Fremtid til Landet, for med sine to Barn at ta Sommerophold hos sin afødde Hustru Sægtninge hersteds."

De to barna Iwa (Ivi) og Zenon, som å er blitt morløse, er nå sju og fem år gamle.

Det kan være Dagnys mor eller en av søstrene hennes som har gitt disse opplysningene til avisen.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nag, M., h. Solør-Odal and m. Kongsvinger (1987). Kongsvinger-kvinne og verdensborger : Dagny Juel som dikter og kulturarbeider. Kongsvinger, Solør-Odal historielag Kongsvinger museum. s. 12.

https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2017111748147