Dato
1902

Sigmund Freud blir utnevnt til "ekstraordinær" (dvs ulønnet) professor ved Universitetet i Wien, etter at kandadaturet hans har vært trenert i årevis.

Noe av årsaken til dette ligger i hans jødiske bakgrunn. De siste årene har det vært en markant oppblussing av den gamle østerrikske antisemittismen. Men hovedårsaken til at det har tatt så lang tid med professoratet er nok at Freuds teorier om seksualiteten og det ubevisste blir ansett som moralsk skandaløse. Det var også disse som gjorde at Freuds samarbeid med kollegaen og meseren Joseph Breuer tok slutt i 1894.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Kittang, A. (1997). Sigmund Freud. Oslo, Gyldendal s. 52

http://www.nb.no/nbsok/nb/d7d2a5fa0abdeb3b3f7b9a19aeacc5f2.nbdigital?lang=no#4