Dato
11 juni 1902

Otto Weininger disputerer i Wien på en 600 siders avhandling som i sterkt forkortet og revidert form skal bli til boken Geschlecht und Character. Han har vært gjennom en enorm intellektuell utivkling de siste par årene. Antisemittiske og antifeministiske temaer begynner å få en større plass i hans tankeverden. Men han er også et speil for de tankestrømningene som foregår i den intellektuelle sirkelen i Wienn på denne tiden, som en reaksjon på det som blir oppfattet som tom positivisme. Det fins et sterkt ønske blant mange intellektuelle om å skape noe av mer varig karakter. Weinigers utivkling innebærer også en sterk forakt for hans eget tidligere empiri-baserte arbeid. Han begynner å vurdere alle detaljer i sitt eget liv i kategoriene godt og ond, skyld og frelse. Vitenskapen søker nok mot sanheten, mener han, men ikke mot Sannheten.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Luft, D. S. (2003). Eros and Inwardness in Vienna : Weininger, Musil, Doderer. Chicago, Chicago, IL, USA: University of Chicago Press. https://books.google.no/books?id=Oc-LC9mdDjoC&pg=PA49&lpg=PA49&dq=otto+weininger+family&source=bl&ots=d-4h5Pwwu6&sig=yzb0uF0QlzyeQJGKAgTRnVFy4eM&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi4vYDIqv_JAhXkD3IKHUvRAKoQ6AEIQDAI#v=onepage&q=otto%20weininger%20family&f=false