Dato
1903

Arbeiderpartiet får valgt inn sin første representant på Stortinget, Alfred Eriksen fra Troms.

Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Nielsen, M.-B. O. (2011). Norvegr: Norges historie Bind III, 1840-1914. Oslo, Aschehoug. s 1-2 og Sørensen, Ø. (1984). 1880-årene: 10 år som rystet Norge. Oslo, Universitetsforlaget. s. 121