Dato
1904

Hilma af Klint får under en spiritistisk seanse vite at hun skal få i oppdrag å utføre malerier på det astrale planet. Verkene skal gestalte det uforgjengelige hos mennesket, får hun beskjed om.

Personer
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Klint, H. a., et al. (2013). Hilma af Klint: abstrakt pionjär. Stockholm, Moderna museet.s.278