Fra dato

Til dato

 • Vilhelmine Ullmann er svært gammel nå; 90 år. Helsen begynner å bli skrøpelig. Hun er plaget av hevelser og kramper, og hun får sterk åndenød om natten. Hun trenger hjelp til alt. Tannløsheten hennes er dessuten en plage. Hun får i seg for lite næring. Hun bor hos sin datter Ragna. Hun skal imidlertid kommer til å leve i ennå ni år.

 • Christian Krohg utgir boken Dissonantser. Det er en samling skisser med sterkt selvbiografisk preg, illustrert av hans sønn Per. I boken fins blant annet teksten "Sisten", som er en skildring av tiden rundt hans søster Nannas død som niåring. Christian og Nanna var sterkt knyttet til hverandre, og teksten skildrer hvordan den unge gutten rammer av en dyp følelse av skyld for søsterens død.

 • Søren Krøyer blir om våren innlagt på Einar Brünniches private klinikk i Hornbæk. Men senere på året deltar han på en norsk utstilling på Charlottenborg.

 • Oda Krohg tilbringer sommeren i Drøbak.

 • Jonas Lie får tilbud fra sin danske forlegger Gyldendal i København om å selge rettighetene til hans samlede verker. Erik Lie anslår verdien til 200 000 kroner, noe som gjør det mulig for ekteparet å flytte hjem til Norge. I mellomtiden er Lie blitt tildelt storkors av St. Olavs Orden. Villaen Elisefryd ved Fredriksvern (nåværende Stavern) blir bygd, og Lie flytter inn om våren dette året.

 • Hans Jægers bok Anarikiets bibel utkommer. Her påpeker han de fornuftsstridige motsetningene i kapitalismen og hvordan systemet trellbinder menneskene. Han beskriver også veien til et anarkistisk idealsamfunn, uten privateiendom og konkurranse.

 • Camille Claudel viser de første tegn til å isolere seg og ikke kunne ta vare på seg selv. Broren Paul gifter seg og flytter til Kina. Camille er nå 42 år gammel.

 • Stasia er fem år gammel, og dette året ser hun sin far for første gang. Han er i byen for å være med på premieren på et av teaterstykkene sine. Han er her ikke for å treffe henne. Hun er redd ham, og begynner å gråte. Omtrent på denne tiden sier hun til sin mor: Jeg vil ikke være frisk. Det er ingensom har bruk for meg. (s. 20)

 • Gustav Vigeland innleder et mangeårig forhold til en av sine kvinnelige modeller, den 17 år gamle Marie Nordby. Etter salget av Abelmonumentet som samboer og assistent Inga Syvertsen har hjulpet ham med, er økonomien endelig blitt brukbar: Nå trenger han ikke lenger Inga til å sjaue i atelieret eller stå modell.

  Marie overtar flere av Ingas oppgaver, og blir Vigelands nye erotiske inspirasjonskilde, mens Inga tar seg av hjemmet, fungerer som sekretær og er hans faste, trygge holdepunkt i tilværelsen.