Image
Christian Krohg og søsken 1862
Dato
1906

Christian Krohg utgir boken Dissonantser. Det er en samling skisser med sterkt selvbiografisk preg, illustrert av hans sønn Per. I boken fins blant annet teksten "Sisten", som er en skildring av tiden rundt hans søster Nannas død som niåring. Christian og Nanna var sterkt knyttet til hverandre, og teksten skildrer hvordan den unge gutten rammer av en dyp følelse av skyld for søsterens død.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Krohg, C. (1906). Sisten. Dissonantser. Kristiania, Gyldendalske: 95-158.

http://www.nb.no/nbsok/nb/90134d07ef967ff8a00996be2425a66b.nbdigital?lang=no#187