Dato
30 juni 1914

Etter drapet på Franz Ferdinand for to dager side bestemmer Østerrike-Ungarn (med støtte fra deres tyske allierte) at de skal straffe Serbia. Dermed mottar serberne i dag et ultimatum med krav så støtende at det ikke kan bli annet enn avslått. Serberne, i håp om å få støtte fra Russland, gir et tvilsomt svar tilbake, noe som leder til at Østerrike-Ungarn også avslår.

Korrekturlest?
Ja