Galleri

 • Herman Wedel Major gifter seg med Ida Grünning i Domkirken i Christiania. Han er 36, hun er 29.

 • Herman Wedel Major flytter inn i direktørboligen på Gaustad (som mange år senere skal komme til å bli til Veksthuset) sammen med sin kone som han har vært gift med i tre år, Ida Cathrine Grünning. Hans tidligere forlovede Fanny Rahbek er fortsatt sinnssyk. Hun skal imidlertid komme til å bli innlagt på Gaustad i 1858, og på sine eldre dager skal hun komme til å være frisk.

 • Herman Wedel Major utnevner som sin etterfølger dr Ole Sandberg ved Gaustad asyl, etter at han selv må trekke seg fra oppgaven på grunn av psykiske problemer.

  Det er Sandberg som skal komme til å bli den legen som Amalie Müller skal komme til å bli så glad i når hun innlegges ved Gaustad i 1877. Han kommer til å invitere henne inn i sin egen familien, og hun kommer til å bli god venninne med Sandergs svigerdatter Helene.

 • Herman Wedel Major blir fritatt fra sine forpliktelser ved Gaustad sykehus. Årsaken han oppgir er manglende sinnsro og helseplager.

  Major ble student 1832 og ferdig lege for tolv år siden. Han har vært forlovet med sin søsterdatter Fanny. 1842 utviklet hun sinnssykdom med heftige raserianfall og stor ødeleggelsestrang. Fordi forholdene for de sinnslidende i Norge var så uverdige, prøvde mange i de bemidlede klasser å få sine syke pårørende anbrakt i utlandet.

 • Gaustad Sindsygeasyl står endelig klar til å ta imot sine første pasienter. Sykehuset er Norges første statlige asyl, og fremstår som svært moderne og nytenkende både hva arkitektur og behandlingsmetoder angår.

  Spesialistene mener de hadde funnet en effektiv behandling mot sinnssykdom. I sykehusets reglement heter det at ingen skal bli på Gaustad lenger enn to år.

  Like før åpningen sender direktør Ole Rømer Aagaard Sandberg, som skal komme til å bi en viktig mann for Amalie Müller når hun blir innlagt her i 1877, ut følgende oppfordring:

 • Lars Hertervig har det vanskelig. Han blir på oppfordring fra sin velgjører Sundt i Stavanger sendt til Gaustad Asyl ved Christiania.

  I henhold til journalen lider han av melancholia.

 • Jonas Stenersen Müller, Amalies svoger, blir innlagt på Gaustad sykehus. Årsaken til innleggelsen sies i journalen å være pengesorger og søvnløshet. Han har vært gift i 18 år, har tre barn og har vært prest i Vannylven på Sunnmøre. Sinnssykdommen brøt ut for seks år siden.

 • Første juni: Jonas Müller, August Müllers bror og Amalies kommende svoger, har vært innlagt på Gaustad siden april. Han er besatt av tanken på at han må ha pådratt seg syfilis, som han mener han må ha fått av å ligge i en smittet seng her på sykehuset. Han motsetter seg å bli badet. Han blir gradvis verre.

 • Jonas Henrich Stenersen Müller, August Müllers storebror, dør på Gaustad sykehus som sinnsyk. Han har vært innlagt der samdtidig med Amalie. Han begraves fra Vestre Aker kirke.