Dato
10 januar 1854

Herman Wedel Major utnevner som sin etterfølger dr Ole Sandberg ved Gaustad asyl, etter at han selv må trekke seg fra oppgaven på grunn av psykiske problemer.

Det er Sandberg som skal komme til å bli den legen som Amalie Müller skal komme til å bli så glad i når hun innlegges ved Gaustad i 1877. Han kommer til å invitere henne inn i sin egen familien, og hun kommer til å bli god venninne med Sandergs svigerdatter Helene.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hermundstad, G. (2005). "Herman Wedel Major og byggingen av Gaustad asyl." Tidsskrift for Norsk psykologforening.