Dato
1855

Gaustad Sindsygeasyl står endelig klar til å ta imot sine første pasienter. Sykehuset er Norges første statlige asyl, og fremstår som svært moderne og nytenkende både hva arkitektur og behandlingsmetoder angår.

Spesialistene mener de hadde funnet en effektiv behandling mot sinnssykdom. I sykehusets reglement heter det at ingen skal bli på Gaustad lenger enn to år.

Like før åpningen sender direktør Ole Rømer Aagaard Sandberg, som skal komme til å bi en viktig mann for Amalie Müller når hun blir innlagt her i 1877, ut følgende oppfordring:

"I Anledning af Gaustad Sindsygeasyls nær forestaaende Aabning, henvender jeg mig til alle vedkommende Autoriteter og Private med en instændig Opfordring, at de vilde sørge for, at de Sindssyge saavidt mulig strax ved deres Sygdoms Begyndelse indlægges i Asylet. Det er nemlig en over al Tvivl hævet, og ved alle civiliserede Staters Erfaring godtgjort Kjendsgjærning, at af de Sindssyge, der indlægges i et velordnet Asyl inden 3 Maaneder efter Sygdommens Begyndelse, helbredes indtil 80 av 100."

Norsk psykiatri er nå i sin spede begynnelse. Gaustad kommer til å forbli landets ledende psykiatriske institusjon gjennom de neste 150 årene, men fremtiden skal vise seg mer komplisert enn Sandberg forutser.

Når Sandberg går av i 1882, kommer helbredelsesprosenten til å være nedjustert til 20.

Hans svigerdatter Helene Sandberg, gift med hans sønn, som også er lege, kommer til å bli en viktig venninne for Amalie Müller.

 

Tema
Bilder
Image
Gaustad Sindsygeasyl
Korrekturlest?
Nei