Image
Kong Christan 4. i 1606
Dato
15 april 1599

Denne våren og sommeren leder den unge dansk-norske kongen Christian 4. ut på en dramatisk ekspedisjon nordover i sitt langstrakte rike. Ferden går til Vardø og deretter et stykke østover i Nord-Russland. Reisen er et dristig prosjekt; kongen seiler nordover med en orlogsflåte som består av halvparten av den danske marinen. De fleste skutene er utstyrt med flere titalls kanoner. Hensikten med toktet er å revir og skremme sjørøvere, fribyttere og andre som seiler og handler i disse farvannene uten å ha betalt toll til Danmark-Norge.

De åtte krigsfartøyene legger ut fra København i midten av april og kommer ikke til å være tilbake i hovedstaden før i midten av juli. Mange hundre adelsmenn, hoffjunkere og sjøfolk deltar i denne gigantiske kystvaktoperasjonen. Bare på kongeskipet Victor, der kongen selv har befalt at han skal tituleres "kaptein" og ikke konge, fins en besetning på minst 200 mann.

Siden kommer det til å foreligge  to beretninger fra denne reisen til Nordishavet. Det kommer til å være to dagbøker som begge gir interessante topografiske og etnografiske opplysninger. Reiseskildringene kommer til å fortelle om de stormfulle og ugjestmilde kystområdene, om møter med samisk gandtrolldom og russiske befalingsmenn, og også om natur, klima og leveforhold langs Norges og Russlands kyst.

Christian 4. er nå blitt 22 år gammel, og har vært konge over Danmark-Norge i tre år. Den første store utenrikspolitiske saken han må forholde seg til er forholdet til Sverige og herredømmet over kystterritoriet. Sverige er nemlig i ferd med å utvide sin skattelegging og sine grenser til fjordstrøkene i Nord-Norge. Landet truer dermed den dansk-norske kronens interesser på Nordkalotten.

I fjor sommer kom befalingsmannen over Vardøhus og Finnmarkens len, Hans Olsen Koefod, personlig til København for å orientere kongen om svenskenes framferd i de nordnorske fjordstrøkene. Det er lensherrens skildring av situasjonen som har vært bakgrunnen for at kongen bestemte seg for å gjøre denne reisen: Han vil med selvsyn skaffe seg et overblikk over forholdene i den nordligste delen av dobbeltmonarkiet, vise flagget og på denne måten markere sin overhøyhet.

10. mai kommer kongen og hans følge til å passere Loppa ved Finnmark, noen dager senere kommer de til å runde Nordkapp, og den 14. mai vil fartøyene kunne ankre opp i Bussesundet utenfor Vardø. Herfra kommer kongen med sitt flaggskip og to av de største skutene til å dra videre østover.

Langs kysten av Nord-Russland kommer de til å hevde dansk suverenitet over farvannet ved å konfiskere flere engelske handelsskuter. I Vardøkommer de også til å ta et hollandsk skip. Etter et kraftig sammenstøt med et undervannsskjær ved øya Kildin, må imidlertid kongen og hans følge snu. I utgangspunktet har han  tenkt seg lengre østover mot Kvitsjøen.

Erfaringene fra sjøreisen skal komme til å få kongen til å sette hardt mot hardt i forholdet til Sverige, Russland og de vesteuropeiske handelsstatene som seiler på nordområdene. De engelske handelsskipene som er blitt tatt fører til stor bitterhet mellom engelske Elizabeth 1. og Christian 4.. Forhandlinger fører ikke fram. Men forholdet til England kommer til å bedre seg når Stuartkongen James 1.overtar tronen i 1603. Han kommer fra Skottland og er gift med Christians storesøster. James kommer til å få meglerrollen i konfrontasjonen mellom Danmark og Sverige som nå er i emning.

Av de mange utenrikspolitiske engasjementene til den ambisiøse monarken, kommer utgangen på nordområdekonflikten til å bli hans eneste varige seier.

Når det gjelder forholdet til Russland, ansetter kongen fjellfogder i Finnmark. Ordningen kommer i gang ganske umiddelbart etter kongens sjøreise. En gang hvert år drar fogden over til Malmis (Kola by) for å legge fram territorielle krav overfor den russiske bojaren. Disse pretensjonsreisene kommer til å fortsette helt fram til 1813.

Siden kommer flere norske historikere til å fremheve at det er Christians vågale sjøreise denne våren og sommeren som sikrer Finnmark som norsk landskap. Dersom ikke Christian ikke hadde utrustet kystvaktflåten for denne reisen, ville den nordligste landsdelen i Norge sannsynligvis vært under Sverige i dag, vil det bli hevdet.

Korrekturlest?
Nei
Kilde

Hagen, R. B. (2014). The King, The Cat and The Clergyman. King Christian IV's encounter with the Sami Shamans of Northern Norway and Northern Russia in 1599. Foredrag holdt på konferansen DEMONS, SPIRITS, WITCHES, Budadpest i 1999.

http://ansatte.uit.no/rune.hagen/christian4.html