Dato
november 1806

Napoleon Bonaparte befaler at alle havner han kontrollerer på det europeiske fastland skal sperres for britiske skip. Slik vil han knekke britisk økonomi og hindre britene i å føre krig. Denne fastlandssperringen får sørgelige konsekvenser for Norge.

Personer
Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde

Alnæs, K. (1998). Historien om Norge : mot moderne tider, 3. [Oslo], Gyldendal. s. 51