Dato
1829

Henrik Wergeland er en ung mann på 21 år som holder prekener ved gudstjenestene og deltar i konfirmasjonsundervisningen i Eidsvold. Han stiller seg kritisk til både Luthers katekisme og Pontoppidans forklaring. Derfor skriver han en alternativ fremstilling som han vil få Studentersamfundet til å utgi, med tittelen Hvad Mennesket veed, bør troe og gjøre, hvor Jesus fremstilles som et fullkomment menneske og mirakeltroen og troen på kjødets oppstandelse blir avskrevet. Skriftet avviser også djevletroen og helvetesstraffene. Teksten blir ikke trykt. Dette året tar han også teologisk embetseksamen. Under den muntlige prøve kommer han i disputt med professor S. B. Hersleb om helvetesstraffenes karakter. Lærer og student blir ikke enige, og Wergeland forlater universitetet med haud som hovedkarakter.

Personer
Korrekturlest?
Ja