Image
Kong Carl III Johan
Dato
1830

I Norge blir kong Carl Johan III, som nå er 67 år gammel, etter hvert mindre pågående i sine krav om styrket kongemakt. I de første årene etter 1814 har det vært embetsmenn som har ført forsvarskampen for Grunnloven, men i embetsstanden er det også mange som er enige med kongen i at Grunnloven har blitt for radikal, og at stemmeretten den har kvalifisert alle gårdbrukere til, har gitt bøndene for stor innflytelse.

Henrik Wergeland er imidlertid begeistret for Stortingets forsvarskamp for det nasjonale folkestyret, og han støtter det økende strevet blant bøndene for å bedre deres kår. Han ivrer også for å styrke folkets stilling politisk, økonomisk og kulturelt.

Den politiske bevegelsen blant bøndene skyter fart i det kommende tiåret. Den skal komme til å vinne sin største seier med formannskapslovene av 1837.

Sted
Korrekturlest?
Ja
Kilde