Dato
1 juni 1841

Aasmund Olavsson Vinje, som er blitt 23 år gammel, har en stund tenkt å utvandre til Amerika, men presten A.E. Smitt overtaler ham denne våren til å begynne på lærerseminariet i Asker. Han får tilbud om et lån på 50 spesidaler. Vinje slår til, og denne sommeren går han til fots til Asker Seminarium, som blir bestyrt av Knud Gislesen.

Ved siden av skolearbeidet leser han atskillig utenom pensum. Om to år kommer Vinje til å ta eksamen med beste karakter.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Vesaas, O. (2001). A.O. Vinje : ein tankens hærmann. Oslo, Cappelen.

og

https://no.wikipedia.org/wiki/Aasmund_Olavsson_Vinje