Dato
september 1844

M.L. Nathanson, en dansk jøde som har konvertert til kristendommen, utgir en bok som handler om at jøder blir oppdratt til å hate alle kristne. Boken fører til avsetning i Danmark, og fører til økt motstand mot jødisk innvandring blant kjøpmenn og håndverkere. i Norge deltar Henrik Wergeland aktivt fra sykesengen i Grotten.

Personer
Sted
Tema
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Ustvedt, Y. (1994). Henrik Wergeland: en biografi. Oslo, Gyldendal. s. 459