Dato
26 juni 1847

Jernbanestrekningen fra København til Roskilde blir innviet med en stor festlighet. Kong Christian VIII og dronning Caroline Amalie tar jomfruturen i en blomstersmykket vogn. Neste dag åpnes banen for offentligheten. Denne jernbanestrekningen er Erik Skrams fars hjertebarn.

Sted
Korrekturlest?
Nei
Kilde

Dansk Biografisk leksikon, København: Gyldendal 1902, bind 16 s. 80-81 og Garff, J. (2013). Regines gåde: historien om Kierkegaards forlovede og Schlegels hustru. [København], Gad. s. 34 og